Art Talaiotica

ME ecològic de Mallorca ha participat a la primera edició d’Artalaiòtica