Art Talaiotica

L’Ajuntament d’Artà obre el termini per participar a la Fira “Artalaiòtica”

L’Ajuntament d’Artà vol impulsar que el municipi no només sigui conegut i visitat pels seus espais naturals, sinó també pel seu patrimoni cultural. En aquesta línia s’emmarca Artalaiòtica, una fira de caràcter temàtic que tindrà com a fil conductor la prehistòria i l’antiguitat de Mallorca, des de l’època talaiòtica fins a l’època romana.  Tindrà lloc des del dissabte 27 de maig  amb un horari de 10 h a 24 h. fins  diumenge 28 de maig, de 10 h a 16 h. El recinte estarà ubicat a l’antiga Estació del Tren i l’aparcament annex.

Amb la finalitat de preservar el caràcter de la Fira i per donar un caràcter únic a l’esdeveniment, hi ha unes normes i obligacions específiques sobre les parades, el vestuari i les mercaderies permeses i no permeses.
Les sol·licituds de reserva d’espai s’han de formular mitjançant el model que es trobarà al link indicat a continuació
http://arta.cat

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 16 de maig de 2017.